Kritikersalong

bookmark

Om lettleste bøker

onsdag 29. september 2010, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Kritikerlaget sammen med Leser søker bok

Inngang: Gratis

30 prosent av voksne sliter med å lese vanlig tekst. Norge har trolig verdens beste litteraturtilbud til denne gruppen, men det er vanskelig å få bøkene anmeldt. I anmeldelser generelt er lesbarhet sjelden omtalt. Hvorfor er ikke lett lesbare bøker interessante for litteraturkritikerne?