Kroppen i Guds hus

bookmark

Boklansering

fredag 20. november 2015, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Verbum forlag og KULT-Senter for kunst, kultur og kirke

Inngang: Gratis

Kirkerom er omgivelser som store deler av kristenheten holder seg med for å få rammer til forbindelsene «Gud og jeg», «jeg og vi», «vi og Gud». Det lar seg merke i kroppen når tilhørigheten fungerer. Når forbindelsene skades, merkes det også i kroppen.

Dette skriver Margrete Kvalbein i boka Henvendt. Overgitt, Kroppen i Guds hus.

Selv danset jeg gjennom kirkerommene for å forsikre meg om at det går an å leve mellom disse veggene, med hele meg. Kanskje var jeg ikke skadet, men jeg hadde – og har fremdeles ofte – et behov for å slåss mot det som splitter eller innskrenker menneskelivet. Jeg hører til i kirken, og ønsker å snakke i og med den gjennom dans og bevegelse.

Med denne boka ønsker Margrete Kvalbein å bruke sin erfaring til å skrive kroppen tydeligere inn i kirkelivet – også for dem som ikke danser.

Verbum forlag og KULT-Senter for kunst, kultur og kirke inviterer til boklansering.
Sidsel Pape samtaler med forfatteren, utdrag blir lest og glass blir hevet!

Margrete Kvalbein (1976) er utdannet danser, veileder og kristendomsviter. Hun har mer enn 20 års erfaring med å skape scenekunst for kirkerom.