Kulturdepartementets forskingsutvalg

bookmark

Hvordan kan forskning og utvikling bidra til politikkutforming?

tirsdag 10. januar 2012, kl. 17:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Kulturforum

Inngang: Gratis

Professor Jan Grund leder et FoU-utvalg som Kulturdepartementet har oppnevnt for å få råd om hvordan forsking og utvikling kan bidra til politikkutforming og forvalting på kulturområdet. Kulturdepartementet vil utvikle en FoU-strategi som skal bidra til at utformingen av kulturpolitikken i største mulig grad baseres på kunnskap om hvordan kulturpolitiske tiltak virker. Utvalget skal levere sin innstilling i form av en skriftlig rapport innen utgangen av april 2012.

 

Både langsiktige og mer kortsiktige kunnskapsbehov skal vurderes, men utvalget skal begrense seg til å se på FoU som er relevant for politikkutforming og -forvaltning. Utvalgsarbeidet skal gjennomføres i dialog med relevante aktører i feltet (dvs. både relevante FoU-miljøer, departement/etater og representanter fra de samfunnsfeltene departementet har ansvar for). Utvalget skal samarbeide nært med utvalget som er nedsatt for å vurdere utforming av kulturpolitikken etter 2014 (Kulturutredningen 2014).

 

Korte kommentarer fra:

Lise Stang Lund – styreleder i Norske Kunsthåndverkere

Hauk Heyerdahl – styreleder i Norsk Skuespillerforbund

Anne Oterholm – styreleder i Den norske Forfatterforening

Hans Ole Rian – nestleder i Musikernes fellesorganisasjon

Eli Borchgrevink – daglig leder i Transnational Arts Production (TrAP)

Christin Sund – generalsekretær i Norsk teaterråd

Salen inviteres til å delta i debatten.