Kulturminner- bremsekloss eller byutvikler?

bookmark

Frokostmøte

torsdag 25. april 2013, kl. 08:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Miljøverndepartementet

Inngang: Gratis

Behovet for arealer til boligbygging setter kulturminner og kulturhistoriske miljøer under press. Hvordan blir kulturhistoriske verdier ivaretatt i byutviklingen? Blir rester av Oslos historie bare brukt som kulisser og pynt tilpasset den moderne arkitekturen? Hvordan kan utbyggere, myndigheter og arkitekter balansere mellom behovene for å bevare og bygge nytt?

Innlegg og debatt med:
Bård Vegar Solhjell, miljøvernminister
Jørn Holme, riksantikvar
Sverre Landmark, markedsdirektør i Aspelin Ramm
Elin Børrud, professor ved UMB
Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling
Programleder: Guro Voss Gabrielsen

Frokost serveres fra kl 08.00.
Påmelding her

Gjennom Grønn Agenda inviterer Miljøverndepartementet til diskusjon om grønne veivalg.