KulturRikets Tilstand 2011

bookmark

Årlig forskningskonferanse

mandag 31. oktober 2011, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Senter for kultur- og idrettsstudier ved Høgskolen i Telemark og Telemarksforskning, Bø

Inngang: Billett

Årets kritiske vurdering av kulturrikets tilstand. I år settes søkelyset på den norske kulturpolitiske modellen ved at norsk kulturpolitikk sammenlignes med kulturpolitikken i andre land (England, Frankrike og Danmark), og at alternativer til den rådende norske kulturpolitikken diskuteres.