Kunnskapsparlament 2015

bookmark

Diskusjon om integrerte studiedesign i lærerutdanningen

tirsdag 22. september 2015, kl. 09:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Kunnskapssenter for utdanning i samarbeid med ProTed

Inngang: Gratis

Kunnskapssenter for utdanning og ProTed, Senter for fremragende utdanning (UiO og UiT) inviterer til Kunnskapsparlament om integrerte studiedesign. Kunnskapssenteret og ProTed har bedt universitetene som har lærerutdanning om å beskrive hva de gjør for å få fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis bedre integrert i utdanningen. Disse erfaringene vil bli oppsummert, presentert og diskutert på samlingen.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Vi spanderer lunsj, men deltakerne må selv betale reise. Av hensyn til matbestilling ber vi om påmelding. Påmeldte deltakere vil i forkant av arrangementet få tilsendt materiale som danner grunnlag for diskusjonen.
For påmelding og oppdatert informasjon, se Kunnskapssenterets nettsider.

Hva er et Kunnskapsparlament?
Et Kunnskapsparlament er en møteplass for praktikere, policymakere og forskere på utdanningsfeltet. Målet med arrangementet er å diskutere tema av generell interesse for aktører i utdanningssektoren, og det inviteres derfor bredt til samlingene. Alle som deltar i arrangementet får på forhånd anledning til å sette seg inn i spørsmål som er oppe til debatt, slik at de kan komme med sine synspunkter.
Les mer om hva et Kunnskapsparlament er.