Kunsten å dele

bookmark

forskning på kunstformidling til barn og unge

mandag 30. november 2015, kl. 11:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Film & Kino, Forfattersentrum, Kulturrådet v/kulturarv, Nasjonalmuseet, Norsk barnebokinstitutt, Rikskonsertene og Scenekunstbruket

Inngang: Billett

Hvordan kan vi gjøre møtene mellom kunst og barn og unge meningsfulle? Hvordan skaper vi mening i formidlingen av kunst til barn og unge? Blir kunsten pedagogisk i møtet med barnepublikummet, eller blir barnet del av kunstens verden i erfaringsøyeblikket? Hvordan kan vi best mulig koble kunst, kunnskap, samarbeid og erfaring?

Arrangementet er nå fulltegnet.

Vi ønsker i løpet av disse to dagene å presentere forskning som har overføringsverdi og relevans også for andre kunstarter, og derigjennom påvirke arbeidet med kunstformidling til barn og unge.

Til årets konferanse kommer blant annet professor Matthew Reason fra York St. John University i England, som undersøker hvordan barn opplever teater og dans; Elise Seip Tønnessen, forsker ved UiA, foredrar om hvordan barn og unge forholder seg til litteratur på flere medieplattformer; og kunsthistoriker og forsker Francesca Bacci fra universitetet i Trento, hvor hun er involvert i tverrfaglig forskning på sansenes relasjoner til kunsterfaring. Hun vil snakke om sin forskning på skulptur og berøring.

Programleder: Shanti Brahmachari

PROGRAM 30. NOVEMBER
11:00 – 12:00 Lunsj og registrering
12:00 – 12:05 Åpning
Ingvild Christine Herzog, Norsk Forfattersentrum
12:05 – 13:00 Sculpture and Touch
Francesca Bacci, kunsthistoriker og forsker ved Center for Mind and Brain Sciences, University of Trento, Italia
13:00 – 13:45 Sterke musikkopplevelser i skolekontekst – begrensninger og muligheter
Johanna Ray, PhD ved TUM School of Education, Technische Universität München, Tyskland
13:45 – 14:00 Pause med kaffe/te/kake
14:00 – 14:45 Drømmedryss
Mayra Elena Henriquez, KODE Kunstmuseene i Bergen, Svein Nyhus, illustratør, og Anne Schäffer, journalist/kritiker
15:00 – 15:45 Museumslæring i klasseværelset
Sanne Margrethe de Fine Licht Raith, stipendiat DREAM Roskilde Universitet/Louisiana Museum of Modern Art

ILL.: Fra Garmanns hemmelighet av Stian Hole