Kvinnedagen 8. mars: Den blå-blå likestillingspolitikken

bookmark

Hva skjer? På veg mot full forvitring?

tirsdag 8. mars 2016, kl. 15:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Universitetet i Oslo ved Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning. Faglige ansvarlige: Elisabeth Engebretsen, Hege Løvbak, Sara Orning, Elisabet Rogg

Inngang: Gratis

Dagens regjering tar stadig initiativer med betydning for likestillingen mellom kvinner og menn: Høsten 2015 la Regjeringen fram både en likestillingsmelding og et lovforslag til en felles likestillings- og diskrimineringslov. Første mars ventes en utredning om håndhevingsapparatet.

I anledning Kvinnedagen 8. mars inviterer Universitetet i Oslo ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning til innledning og paneldebatt der det spørres om regjeringen legger opp til en politikk som neppe kan sies å styrke kvinners stilling i Norge? Hva er de mest sentrale utfordringene? Hva har blitt glemt eller utelatt? Hva trengs både i forskningen og i politikkutviklingen?

 

Velkomst v/ Ragnhild Hennum, prorektor, UiO

Ordstyrer: Ida Bergstrøm, forskningsjournalist, Kilden 

 

Innledninger ved:

Anne Hellum, professor, Institutt for offentlig rett, UiO: Likestillings- og diskrimineringsapparatet i faresonene: Fra resultatlikhet til konkurranselikhet?
Vibeke Blaker Strand, førsteamanuensis, Norsk senter for menneskerettigheter, UiO: Forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov: Forenklingsjuss som svekker kvinners rettigheter?

 

Panel:

Cathrine Linn Kristiansen, talsperson, Feministisk Initiativ Oslo
Fahkra Salimi, leder for MiRA-Ressurssenter for Kvinner med Minoritetsbakgrunn
Hege Skjeie, professor, Institutt for statsvitenskap, UiO, tidligere leder av Likestillingsutvalget
Thomas Walle, førstekonservator, Norsk folkemuseum, tidligere medlem av Likestillingsutvalget