Kvinner og utvikling 2

bookmark

Turisme for bærekraftig utvikling

tirsdag 13. september 2016, kl. 16:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Partnership for Change

Inngang: Gratis

Turisme kan være en vekst-faktor i et land, og samtidig en potensiell trussel for egenart, miljø og sosiale forhold. Vi ser på prinsipper for bærekraftig turisme, og med eksempler fra prosjekt innen reiselivs-næringen i afrikanske og asiatiske land.

Partnership for Change fortsetter seminarserien KVINNER OG UTVIKLING med fokus på turisme knyttet til utviklingsarbeid. I dette seminaret ser vi nærmere på hvorfor turisme kan være en viktig faktor for utvikling, og ikke minst – hvordan sikrer vi en bærekraftigutvikling  – økonomisk, sosialt og miljømessig.

I Myanmar er turisme en sentral vekstnæring det knytter seg store forventninger til.  Blant innlederne denne ettermiddagen er Myanmars ambassadør til Norge, Daw Maw Maw. Hun vil gå nærmere inn på hvilke muligheter turisme har for utviklingen av Myanmar. Fra Innovasjon Norge kommer Ingunn Sørnes som vil presentere deres satsing på bærekraftig turisme.

Vi får også presentert konkrete eksempler på prosjekt i Namibia, Etiopia og Myanmar ved henholdsvis WWF (World Wildlife Fund), Jomfrureiser AS og Partnership for Change.

Seminaret foregår på norsk med enkelte innlegg på engelsk. Det blir enkel servering av mat og drikke fra 16.30-17.00.

 

Innledere:

Daw Maw Maw, Myanmars ambassadør til Norge

Ingunn Sørnes, Innovasjon Norge

Erik Lindeberg, WWF

Kristi Alfredsen, Jomfrureiser

Ingrid Stange, Partnership for Change

 

Seminarserien fortsetter med følgende seminar:

Seminarserien fortsetter med følgende seminar:

3: Handel for bærekraftig utvikling, tirsdag 11. oktober kl. 16.30-19.00, Litteraturhuset

4: Hvorfor investere i kvinner?, tirsdag 25. oktober kl. 16.30-19.00, Litteraturhuset

5: Kvinner, business og bærekraft, lørdag 19. november kl. 11.30-15.00, Kulturhuset