Laks som husdyr

bookmark

torsdag 20. august 2015, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Norsk lakseeksport slår stadig nye rekorder, men hva slags laks skaper vi egentlig? Hvordan endrer oppdrettslaksen grensene mellom fisk og dyr, og mellom vill og tam, og mellom lokale og globale produksjonssystem? Hvordan ble oppdrettslaksen en ‘fremmed art’, hva betyr det at laks kan føle smerte og hvorfor er oppdrettslaksen nesten alltid sulten?

I mer enn ti år har sosialantropolog Marianne Elisabeth Lien fulgt oppdrettslaksen og dens mennesker, på feltarbeid i Norge og i Tasmania. Becoming Salmon – Aquaculture and the Domestication of a Fish er den første etnografiske beretningen om laksen som ble husdyr. Tett på både fisk og folk beskriver hun hvordan laksen blir til som et gigantisk og pågående eksperiment i skjæringsfeltet mellom vekslende interesser.

Vi inviterer til boklansering og debatt ledet av Thomas Hylland Eriksen. Innledning og korte innlegg ved Marianne E. Lien, Gro B. Ween, Lars Risan og Arne Dulsrud.

Enkel servering. Les mer om boka Becoming Salmon – Aquaculture and the Domestication of a Fish her.