Lansering av Human Development Report 2011

bookmark

Bærekraft og sosial rettferdighet: En bedre fremtid for alle

onsdag 2. november 2011, kl. 11:30

Sal: Wergeland

Arrangør: UNDP

Inngang: Gratis

FNs utviklingsprogram UNDP lanserer 2011-utgaven av Human Development Report.

 

Rapporten argumenterer for at det er nødvendig å takle globale utfordringer om bærekraft og sosial rettferdighet samtidig: Det handler om å finne politikk på nasjonalt og globalt nivå som gjensidig forsterker tiltakene for å nå målene om en bedre fremtid for alle. Dersom verden skal klare å opprettholde de siste års fremgang i menneskelig utvikling for det fattige flertallet av verdens befolkning, uten å sette fremtidige generasjoner i fare, kreves sterke tiltak for å sikre bærekraftighet og sosial rettferdighet.

Etter en innledende presentasjon vil det bli paneldebatt der publikum gis anledning til å komme med spørsmål.

Arrangementet er åpent for alle.