Lanseringsfestival: Ut av akademia

bookmark

Sosiologen.no

torsdag 26. februar 2015, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Sosiologi.no

Inngang: Gratis

Samfunnet forandrer seg nesten raskere enn forskerne og borgerne greier å holde tritt. Lynrask utvikling i muligheter for bioteknologi. Et familie- og arbeidsliv i hurtig endring. Endring i medievaner og nye måter å bruke offentligheten på.

Dyptinngripende og omfattende samfunnsendringer stiller nye krav til samfunnsforskningen. Betydningen av at forskerne ikke støver ned på kontorer og i faglige «menigheter» øker. Som et svar på det har norske sosiologer lansert nye nettsider, sosiologen.no – med mål om å bringe faglige innsikter ut til en bredere offentlighet.

Vi spør: Hvor må samfunnsforskningen gå – om den skal fortsette å være relevant for samfunnet den studerer?

PROGRAM:
18:00 Hvorfor trenger vi samfunnsviterne i offentligheten?
Trenger vi samfunnsforskerne som deltakere i offentligheten? Hva kan samfunnsviterne i så fall bidra med, og hvilken rolle kan de spille?

Professor i sosiologi ved UiO, Fredrik Engelstad om sosiologi og offentligheten. Engelstad arbeider for tiden med forskningsprosjektet Institusjonell endring i et demokratisk samfunn, hvor endringer i offentlighet og debatt er et av tre fokusområder.

18:45: PAUSE

18:50: SAMTALE: Sosiologien før og nå. Hvor ligger fagets utfordringer i dag?
Tre av sosiologifagets «bautaer» møtes til samtale. Hva er sosiologifagets viktigste endringer fra deres ungdom til nå? Hvordan ble sosiologisk forskning mottatt i offentligheten på deres tid? Og hva mener de selv er de største utfordringene for sosiologien i dag?

Deltakere: Kari Wærness, Nils Christie og Stein Bråten
Samtaleleder: Ingrid Wergeland, sosiolog og utreder i Manifest Analyse

19:40 : SOSIOLOGISK GRAND PRIX: Tre ferske blikk på kjønn og familie i dagens velferdsstat
Tre ferske disputanter presenterer sine avhandlinger på emnet:
Eirin Pedersen (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO) – Med staten i ryggen
Unn Conradi Andersen (Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO) – Når margin blir mainstream
Julia Orupabo (Institutt for samfunnsforskning) – Kompetanse – en symbolsk markør

20:15: PAUSE

20:20 DEBATT: Gener i velferdsstaten – hvordan forske på biologiske og sosiale forskjeller?
Bør sosiologer forklare sosiale fenomener som kjønnsdiskriminering i arbeidslivet utfra både biologiske og sosiale mekanismer? Er det biologi-angst og «bio-fobi» som gjør at samfunnsvitere ikke «tør» å ta i gener – eller er det ikke sosiologers oppgave å forholde seg til biologì?

Vi byr opp til debatt om en av samfunnsvitenskapens største – og mest splittende – utfordringer i 2015.

Debattdeltakere: Gunnar Aakvaag (ISS, UiO), Mari Teigen (ISF), Torkild Lyngstad (ISS, UiO), Jon Ivar Elstad (NOVA) og Øyvind Skorge (LSE)
Debattleder: Vilde Blix Huseby, sosiolog, journalist og redaktør av sosiologen.no

21.10: FEST: Sosiolog og musiker Knut Schreiner snurrer plater.

Enkel servering og oppfordring om å bli værende for diskusjoner, samtaler og godt lag utover kvelden.