Lessons from the Golden Age of Islam and Science

bookmark

Ved Prof. Nidhal Guessoum

fredag 27. september 2013, kl. 15:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Teknisk museum

Inngang: Gratis

I høst viser Teknisk museum to utstillinger om islam og vitenskap. Begge utstillingene er historiske og tar utgangspunkt i gullalderen for islamsk vitenskap i perioden 750-1250. Sultans of Science – Islamic Science Rediscovered er produsert av MTE Studios i Sør-Afrika og Dubai, mens utstillingen ʽIlm – islamsk kunnskap i kontekst er produsert av Teknisk museum.

I tilknytning til de to utstillingene i høst inviterer Teknisk museum til en åpen forelesningsrekke på Litteraturhuset med støtte fra Fritt Ord. Først ut er Professor Nidhal Guessoum som vil trekke opp noen hovedlinjer ved gullalderen for islamsk kultur og vitenskap, samt skissere hvordan islam faktisk påvirket denne utviklingen. Han vil også drøfte hvorfor islamsk vitenskap etter hvert stagnerte.

Ved siden av vitenskapelig forskning og publisering har Guessoum i en årrekke vært en viktig bidragsyter til den pågående diskusjonen om vitenskap og islam i dag, senest i boka Islam’s Quantum Question (2011). Her diskuterer han hvorvidt og hvordan det er mulig å forene muslimsk tradisjon og moderne vitenskap i vår egen tid.

Nidhal Guessoum er født I Algerie og utdannet astrofysiker i USA ved University of California at San Diego og NASAs Goddard Flight Center i Maryland. I dag er han professor i fysikk og astronomi ved American University of Sharjah i De forente arabiske emirater.

Les mer om Nidhal Guessoum her