Libya seks år etter NATOs intervensjon

bookmark

Seks år har gått siden NATOs intervensjon i Libya i 2011. Etter operasjonen har interessen for landet og situasjonen dalt.

tirsdag 21. mars 2017, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: YATA Oslo og Sikkerhetspolitisk Utvalg ved Krigsskolen (SPU).

Inngang: Gratis

Mens evalueringen av norsk innsats i Afghanistan fikk mye oppmerksomhet i fjor, har det ikke vert stemning for tilsvarende evaluering av Libya; flere partier stemte i fjor mot et forslag en slik evaluering. Dette har endret seg ifølge Dagsavisen (07.03.17): «nå vil alle evaluere Libya».

Vi spør: Hva har skjedd på bakken i Libya siden intervensjonen? Hva har vi, først og fremst Norge og NATO, lært? Og hva skjer videre?

Sammen med et dyktig panel aktualiserer og analyserer vi situasjonen i Libya.

Blant paneldeltakere finner vi Morten Bøås, seniorforsker ved NUPI, og Geir Ødegård, Oberstløytnant ved Forsvarets høgskole. To videre paneldeltakere bekreftes snarlig.