Lik rett til legemidler

bookmark

Hvem har ansvaret?

tirsdag 6. mars 2012, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Farmasøyter uten grenser

Inngang: Gratis

Det er nødvendig å øke tilgangen til essensielle legemidler i kampen mot global fattigdom. Farmasøyter uten grenser inviterer til paneldebatt med ansvarlige norske institusjoner, som Norad og Statens legemiddelverk. Hva kan vi i Norge gjøre?

I debattpanelet har vi gleden av å ha med oss:
 

 
Paul Fife
Avdelingsdirektør for helse, utdanning og forskning i Norad.
Styremedlem i den globale vaksinealliansen GAVI, og i Forskningsrådets globale helse- og vaksineprogram.

Steinar Madsen
Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk.
Han er engasjert medisin-twittrer og blogger i Dagens Medisin.

Christine Årdal
Forsker ved Kunnskapssenteret, der hun tilhører Seksjon for global helse.
Kunnskapssenteret bistår helsevesenet med kunnskap for å støtte faglige beslutninger.

Karianne Johansen 
Seniorrådgiver i helseøkonomi og global helse, Legemiddelindustriforeningen.

Morten Rostrup
Tidligere president for det internasjonale rådet i Leger Uten Grenser, nå styremedlem.
Har vært styremedlem i Drugs for Neglected Diseases Initiative, og var med å starte Leger Uten Grenser i Norge.

Irvin Cehajic
Sykehusfarmasøyt som jevnlig møter utfordringer ved mangler av legemidler på nasjonalt nivå.
Forfatter av debattinnlegget "Legemiddelmangler, en trussel mot folkehelsen" i Dagens Medisin.