Likestilling i arbeidslivet- praksis og politikk

bookmark

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til konferanse

tirsdag 19. mars 2013, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Likestillings- og diskrimineringsombudet

Inngang: Gratis

Regjeringen arbeider nå med en stortingsmelding om likestilling. Den vil være avgjørende for framtidens likestillingsarbeid. De offentlige utredningene til Likestillingsutvalget påpeker store utfordringer når det gjelder kjønnsdelt utdanning og yrkesvalg, ulikhet i arbeidstid og få kvinner i ledelse. På bakgrunn av disse, er de fleste enige om at vi trenger mer praktisk likestillingsarbeid. Uenigheten ligger i hvilke tiltak som vil gi best resultater.

Likestillings og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik vil derfor utfordre politikere og arbeidslivets parter på hvordan deres løsninger vil fremme likestilling. Konferansen vil inneholde gode praktiske eksempler fra blant annet handel, oljebransjen, kommune og sykehussektoren. Barne- og likestilling og inkluderingsminister Inga Marte Torkildsen åpner konferansen.

 Blant innlederne er
· Inga Marthe Thorkildsen barne-, likestilling og inkluderingsminister
· Runa Bolstad om deltidsprosjektet i handelsbransjen ved
· Lisbeth Bakken om uønsket deltid Drammen kommune
· Anne Grethe Solberg, sosiolog og bedriftsrådgiver, om rekruttering av kvinnelige ledere i oljebransjen
· Thorbjørn Røe Isaksen (H)
· Annette Trettebergstuen (AP)
· representanter for partene i arbeidslivet

 Et endelig program for konferansen blir sendt ut 19. februar. Påmelding innen 10. mars til pamelding@ldo.no eller på nettet her.

Gi beskjed innen 1. mars hvis du trenger tegnspråktolk, hvis det er hensyn vi bør ta ved matservering, og/eller andre forhold vi bør vite om.