Litteratur og film

bookmark

med Trond Lundemo og Eivind Røssaak

onsdag 30. april 2008, kl. 17:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Avdeling for allmenn litteraturvitenskap, UiO

Inngang: Gratis

– Hvordan påvirker filmmediet vår måte å sanse på?
– Hvilken betydning har filmmediet for litteraturen?

Trond Lundemo er universitetslektor ved Filmvetenskapliga institutionen ved Stockholms universitet og arbeider særlig med forholdet mellom temporalitet og teknologi. Han har utgitt Bildets oppløsning; Filmens bevegelse i teoretisk og historisk perspektiv (1996), Jean Epstein. The Intelligence of a Machine (2001) og redigert antologien Konst och film (2004). 
Eivind Røssaak er førsteamanuensis i litteraturvitenskap ved Høgskolen i Telemark og stipendiat i medievitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har bl.a. utgitt filmstudien Kyssing og slåssing (med C. Refsum, 2004) og Selviakttakelse (2005). I løpet av 2008 forsvarer han avhandlingen Negotiating Immobility: The Moving Image and the Arts.

Den åpne seminarrekken Litteraturen på vei ut? tar sikte på å undersøke litteraturens kontaktflater mot virkeligheten og mot andre medier og genrer. Vi spør hvordan dagens litteratur forholder seg til størrelser som ”virkelighet”og ”samfunn” og hva som skjer med litteraturen i de nye medienes tidsalder. Fullstendig program: www.hf.uio.no/ilos/seminar