Livslogging – det datastyrte liv

bookmark

Smarte hus for alle?

tirsdag 14. april 2015, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: PF Helse/NITO/Samfunnsviterne

Inngang: Gratis

Det er mer enn noen gang fokus på velferdsteknologi. Gjennom bruk av telemedisin, sensorer, intelligente enheter og materialer kan smarte institusjoner bidra til å revolusjonere arbeidsflyt, sette nye standarder for kommunikasjon mellom borgere og offentlige myndigheter, samtidig som de bidrar positivt til økonomien og løser noen av de demografiske, helsemessige og sosiale utfordringer som Norge står overfor.

Men hvordan skal vi styre denne utviklingen? Blir vi som mennesker forandret når vi begynner å dele våre fysiske parametere og sammenligne oss med andre? Vil bruk av velferdsteknologi i offentlig sektor føre til et teknologisk klasseskille? Hvem har ansvar for at teknologien utvikles med et helhetlig perspektiv som sikrer verdi for brukerne? Vi setter søkelys på ulike sider ved velferdsteknologi og samfunn gjennom tre debattmøter.

Innleder og paneldeltagere:
Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet: Betraktninger rundt smarte hus og personvern.
Tor Sætrang, Fornebu Consulting: Nye behov og løsninger.

Møteleder er Trond Smaavik, hovedstyremedlem i NITO.

Dette er andre møte i møteserie på tre om velferdsteknologi. Les mer og meld deg på her.