Livsmestring – lær en enkel metode

bookmark

Seminar

fredag 19. august 2016, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Balanced view

Inngang: Billett

Om seminaret og en enkel metode:
Foredrag: kl 18:00 -19:00
Fordypning: kl 19:30 – 21:00
Seminaret er åpent for alle og krever ingen påmelding. Du kan delta på bare foredraget eller fordypningen, eller begge deler.
Alle er hjertelig velkomne.

Vi er flere og flere som opplever mye stress i vårt daglige liv, og som føler oss maktesløse overfor alle tanker, følelser og opplevelser som dukker opp. Det mange av oss ikke vet er at vi alltid har tilgang til en helt avslappet, klar og åpen kvalitet i våre sinn. Gjennom dette seminaret vil du lære en enkel metode som vil trene opp ditt sinn til å ha mer og mer naturlig tilgang til denne kvaliteten i alle livets situasjoner. Vi garanterer at du, gjennom å praktisere denne enkle metoden, vil oppleve:
• en gradvis og økende avslapning i møte med det du før opplevde som stressende og overveldende;
• at det blir lettere å tenke klart og se løsninger;
• mer og mer harmoni i alle relasjoner – i familien, på jobben og blant venner;
• en økende innsikt i hvordan du kan best ta vare på deg selv og andre i hverdagen til alles best.

I dette seminaret vil du høre ærlige og praktiske erfaringer fra Balanced View trenerne, Nina og Heidi, og deltakere som har testet metoden som vil inspirere deg til å teste den ut i eget liv. Etter det innledende foredraget er det mulig å teste ut metoden ved en delta i det påfølgende fordypningskurset.

Om oss:
Vi, Nina og Heidi, er sertifiserte trenere i Balanced View og de eneste kursholderne i Norge. Vi har bred erfaring fra FN, internasjonale bistandsorganisasjoner, internasjonale konsulentbyråer og finansbransjen. De siste 8 årene har vi deltatt i omfattende livsmestringskurs via den nyskapende undervisningen og det globale nettverket til Balanced View, som har en visjon om sosial endring fra grasrota til alles beste. Undervisningsformen fokuserer på selvlederskap og løsningsorientering. Vi brenner for å styrke og støtte mennesker til å komme i kontakt med sin naturlige avslapning og stabilitet, samt gleden og ønsket om å være til nytte for seg selv, andre og samfunnet gjennom å bidra med sine evner, talenter og kreative løsninger til alles beste.

Kontakt: Norway@balancedview.org
Følg oss på Facebook her
Entre: foredrag (100-200), fordypning (200)