Lokalvalg på norsk

bookmark

Statsvitenskapelige høydepunkter

onsdag 31. august 2011, kl. 19:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk statsvitenskapelig forening

Inngang: Billett

Norsk statsvitenskapelig forening inviterer til halvannen time med høydepunkter fra den statsvitenskapelige forskningen om lokaldemokratiet.

Årets valgkamp vil være preget av tragedien som rammet 22. juli. I tillegg til en roligere, mindre konfronterende stil, er det mange som håper på en mer lokal lokalvalgkamp: «Hvis vi ikke klarer å få til en lokal lokalvalgkamp nå, får vi det aldri til». Men er en slik lokal lokalvalgkamp i det hele tatt mulig, eller ønskelig? Postdoktor Rune Karlsen (Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo) reflekterer over disse problemstillingene.

Stortingsvalg er bare ett valg – lokalvalg er firehundre og tretti valg. Valgforsker, professor Hanne Marthe Narud (Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo) forteller om forskjeller og likheter mellom lokalvalg og nasjonale valg.

Til slutt vil forsker Johannes Berg (Institutt for samfunnsforskning) fortelle om innvandrernes plass i det norske lokaldemokratiet. Med utgangspunkt i valget for fire år siden spør han: Hvor høy er valgdeltakelsen blant innvandrere? Hvor mange er aktive i lokalpolitikken? Og hvilke partier har representasjon av innvandrere?

Panelet ledes av statsviter og styremedlem i Norsk statsvitenskapelig forening, Kristin Hoff.