Løsningen er grønn

bookmark

Økonomi, politikk og livsstil

torsdag 29. august 2013, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Flux Forlag

Inngang: Billett

Foredrag av forfatter Per Hj. Svae med utgangspunkt i boken hans Løsningen er grønn (Flux, 2013). Hvordan skal vi omstille oss fra vekstøkonomi til kretsløpsøkonomi? Anledning til spørsmål og kommentarer fra salen i etterkant.