Lottekonferansen 2015

bookmark

Kvinners innsats under andre verdenskrig

fredag 18. september 2015, kl. 09:30

Sal: Nedjma

Arrangør: Norges Lotteforbund

Inngang: Gratis

Norges Lotteforbund (NLF) ble stiftet i 1928 under navnet Norske Kvinners Frivillige Verneplikt. Forbundet har vært en pådriver og en foregangsorganisasjon for innføring av allmenn verneplikt og for å engasjere kvinner til innsats for Forsvaret. NLF bidrar innen militært og sivilt beredskapsarbeid gjennom sine 16 lokalforeninger. Vi samarbeider spesielt med Heimevernet (HV), og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om beredskapsoppgaver.

Norges Lotteforbund ønsker å invitere alle interesserte til vår årlige konferanse. I forbindelse med 70-årsjubileet for frigjøringen av Norge er årets tema «Kvinners innsats under andre verdenskrig».

Innlegg fra følgende:
Eldrid Mageli, historiker og forfatter: «Med rett til å hjelpe. Historien om Røde Kors»
Egil Ulateig, journalist og forfatter: «Fordømte engler. Røde Kors eller hakekors?»
Eirik G. Bay, lektor i historie: «Historien om frontsøstrene. De norske frontsøstrenes historie i et nytt lys»
Mari Jonassen, historiker og forfatter: «Alt hva mødrene har kjempet. Kvinner i motstand 1940-1945»
Lars A. Rognan, orlogskaptein, informasjonsrådgiver: « Kvinners innsats i Finnmarks motstandskamp»

Lunsj inkludert ved påmelding innen 15. september til nlf@lottene.no
Frokost serveres fra kl. 9.00.