Lovstridig internering av barn på Trandum

bookmark

NOAS lanserer rapporten Frihet først– en rapport om alternativer til internering

torsdag 26. februar 2015, kl. 10:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

Inngang: Gratis

Program:
09.45 Velkommen; Utdeling av rapport, servering av kaffe og te
10.00 Åpning v/ Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS
10.10 Presentasjon av hovedfunn og anbefalinger i rapporten ved juridisk rådgiver Andrè Møkkelgjerd
10.30 Kommentarer fra:
Annika Elisabet Suominen ved Universitetet i Bergen, medforfatter av utredningen «Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler»
Anders Cameron, seniorrådgiver ved Barneombudet
Maria Amelie
11.00 Spørsmål fra salen
11.30 Slutt