Luthers teser i vår tid?

bookmark

Luthers teser og det frie ord

mandag 16. januar 2017, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Oslo katolske bispedømme og Oslo lutherske bispedømme

Inngang: Billett

Direktør i Fritt Ord Knut Olav Åmås: Verdien av uenighet, motstand og det frie ord.

Professor i idehistorie (Universitetet i Oslo) Trond Berg Eriksen: Luthers teser i sin tid.

Betaling i døra – kontant eller Vipps.