Magazine & American Fiction

bookmark

Norsk–amerikansk litteraturfestival (NAL)

torsdag 5. september 2013, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk–amerikansk litteraturfestival

Inngang: Gratis

Historisk sett har novellen som litterær form vært viktig for, og utviklet seg i, flere av USAs ledende tidsskrifter, for eksempel The New Yorker, The Atlantic, Granta, Harper’s Magazine, og The Paris Review. Lorin Stein (redaktør i The Paris Review), Cressida Leyshon (fiction editor The New Yorker) og Sam Lipsyte (forfatter og professor ved Columbia University) diskuterer rollen amerikanske magasiner har hatt å si for novellen som sjanger.