Magien vender tilbake

bookmark

Lansering av Arr. Idéhistorisk tidsskrift

torsdag 29. september 2011, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Arr – idéhistorisk tidsskrift

Inngang: Gratis

Magikere er bestselgere i underholdningsindustrien, og healere, klarsynte og englekyndige er for tiden langt framme i mediebildet. Samtidig er magi et brennaktuelt tema innen forskning og faglige sammenhenger. Hva kan historikere si om magien som fenomen? Magi en lang historie. Begrepet magos har røtter tilbake til den antikke greske betegnelsen på persiske prester, og fenomenene vi forsøker å fange med magibegrepet er enda eldre. Begrepet har ingen entydig definisjon og brukes for å beskrive svært forskjellige oppfatninger og praksiser, tilgrensende både religion og vitenskap. Ofte defineres magi i forhold til hva det ikke er. Det er både en nøytral, analytisk kategori og et sterkt ladet begrep, ofte brukt polemisk og nedsettende av utenforstående.
 
Med disse betraktningene som utgangspunkt har Arr – idéhistorisk tidsskrift tatt fatt på å lage et nummer som behandler magiens historie. Hvilke ulike oppfatninger om magiens vesen og magisk praksis finner vi i historien? Og hvordan er forholdet mellom magien og samfunnet rundt – både før og nå? Vi inviterer til lansering på Litteraturhuset, Nedjma, Torsdag 29. September hvor følgende foredrag fra ulike historiske disipliner er ment å skulle gi tilnærminger til disse spørsmålene:
 

Hilde Norrgrèn (Idéhistoriker) : ”John Dees englemagi” 
Ingvild Gilhus (Religionshistoriker): ”Magi og begjær i antikken”
John Ødemark (Kulturhistoriker): "Magi, besettelse og demonologi i tidlig moderne tid"
 
Velkommen!