Målrettet skattepolitikk for økt aktivitet

bookmark

NORSKOG inviterer til Skogforum med tema skatt

tirsdag 9. desember 2014, kl. 12:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: NORSKOG

Inngang: Billett

«Oppgaven til Scheelutvalget var å vurdere selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen. Nå er innstillingen fra utvalget klar. Hva er hovedkonklusjonene?» , Jon Gunnar Pedersen, Statssekretær Finansdepartementet

«Hvilken betydning har Scheelutvalgets innstilling for verdiskapingen?» Michael Riis Jacobsen, seniorøkonom NHO
«Hvordan vil landbruket påvirkes hvis forslagene følges og hva er viktig for Skogbruket?» Benthe E. Løvenskiold, NORSKOG