Mannsdagen 2014

bookmark

Gjør skolen guttene til tapere?

onsdag 19. november 2014, kl. 18:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: MannsForum

Inngang: Gratis

MannsForum arrangerer debattmøte i anledning Mannsdagen og deler ut Mannsprisen for 2014.

Møtetema: Hvorfor gjør gutter det dårligere i grunnskolen enn jenter? Hvorfor tar dobbelt så mange kvinner som menn høyere utdanning? Hvorfor benyttes ikke Likestillingslovens muligheter til å bedre kjønnsbalansen i skolen og høyere utdanning? Hvorfor er det så taust om kjønnsubalansen i skolen? Vil gutter og unge menns underprestasjoner på skolen og i høyere utdanning kunne få negative konsekvenser for velferdsstatens fremtid?

Program:
1800: Velkommen; innledning om bakgrunn og formål med møtet ved Jan Olav Flottorp, og Guttorm Grundt, MannsForum
1815; Er kjønnsubalansen i skolen et likestillingsproblem? Innledning ved Likestillingsombud Sunniva Ørstavik
1830; Har skolen gjort guttene dårligere enn de er? Innledning ved forlagsredaktør og forfatter Steffen R.M. Sørum
1840: Hvordan bedre kjønnsbalansen i skolen? Innledning ved Christian Tynning Bjørnø, Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité (ikke bekreftet)
1900: Pause
1920: Paneldebatt med salen: Hva må gjøres? I panelet: Innlederne, NOVA, Forfatter Ole Ivar Burås Storø
2015: Utdeling av Mannsprisen 2014
2025: Mannprisvinneren kåserer om sitt arbeid med og for menn, med et sideblikk på norsk likestillingspolitikk. Spørsmål og debatt
2100: Vel hjem, eller debrifing i kafeen en trapp opp.