Mannsdagen 2015

bookmark

Debattseminar

torsdag 19. november 2015, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: MannsForum

Inngang: Gratis

Regjeringens nye likestillingsmelding viser at manns- og fedregrupper har vanskelig for å få tilstrekkelig oppmerksomhet og gjennomslag om menn og fedres utfordringer i konkurranse med de godt organiserte feministorganisasjonenes dominans i media og på den politiske dagsorden. Det er heller ikke særlig politisk korrekt å tale menns sak, og mange lar da også være, eller gir opp, da det ofte innebærer en personlig belastning. På dette Mannsdagsseminaret vil ulike manns- og farsorganisasjoner o.a. presentere forslag til hvordan vi kan/bør arbeide for å få gjennomslag for våre krav om slutt på kjønnsdiskriminering av menn, og oppnå reell likestilling og likeverd for menn.

Mannsdagsseminaret 2015; LIKESTILLING NÅ?
1900 Velkommen v/ Kjetil Thue, MannsForum
1910 Vil regjeringens likestillinsgmelding gjøre slutt på kjønnsdiskrimineringen av menn og gi menn likestilling? Hvordan kan vi skape interesse og gjennomslag for menns likestillingsutfordringer? Presentasjon av konklusjonene fra en gruppe representanter fra manns- og farsorganisasjoner o.a. Spørsmål/diskusjon
1940 Trenger vi et alternativ til feminisme? Innlegg ved Jan Olav Flottorp og Guttorm Grundt; MannsForum styre, spørsmål/diskusjon
2000 Kaffepause
2015 Åpen debatt: Hva bør gjøres? Invitasjon til grensesprengende idedugnad om veien videre for menns likestillingsarbeid frem til stortingsvalget 2017. Aktuelle spørsmålsstillinger kan være:
• Hva er de største likestillingsutfordringene for menn?
• Bør menn organisere seg bedre for å oppnå likestilling, og i tilfelle hvordan?
• Hvordan skal menn kunne nå frem i media, i samfunnsdebatten, og i partiene/stortinget?
• Trenger menn en likestillingsideologi, og er i så fall maskulinisme et mulig alternativ?
2110 Utdeling av mannsprisen 2015
2130 Takk for i dag og vel hjem

Seminaret er støttet av Direktoratet for Barn, unge og familiesaker