Martinus’ åndsvitenskap

bookmark

Om reinkarnasjon

lørdag 15. februar 2014, kl. 13:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Martinusgruppen i Oslo

Inngang: Billett

Martinus’ åndsvitenskap representerer et optimistisk livssyn. Vi presenteres for en helhetlig forklaring på livets fundamentale spørsmål. Verdensaltet består ifølge Martinus av levende vesener. Livet er evig og alle vesener er underlagt evige livslover.

Ved reinkarnasjon skiftes organismene ut med nye. Vår oppsamlede viten er imidlertid lagret i form av talenter i vår evige overbevissthet og overføres til de nye organismene. Våre handlinger, de gode så vel som de mindre gode, fører til konsekvenser i form av tilbakevendende skjebne. Erfaringene vi gjør, øker vår viten. Den økte vitenen fører til økende humanitet. Alle fremskritt menneskeheten har gjort gjennom tidene ses i form av det vi kaller utvikling.

Noen mennesker er fremdeles i stand til å skape krigserfaringer, andre begynner å bli mettet av slike erfaringer og er i ferd med å bli motstandere av enhver form for ufred.

Utviklingen medfører endringer i vår livsførsel og påvirker vårt forhold til blant annet religion, politikk, kultur og vitenskap. Vårt forhold til kosthold og seksualitet, som Martinus ser i et annet perspektiv enn det vi gjør, er også under utvikling.