Med folkeviljen for uavhengighet og demokrati

bookmark

Utviklingen i de baltiske land gjennom 25 år

lørdag 23. august 2014, kl. 14:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk-estisk forening

Inngang: Gratis

Den 23. august 1989, markerte en menneskekjede på mer enn 1 million baltere tvers gjennom de baltiske stater en uavhengighetsvilje for Litauen, Latvia og Estland. Det var en mektig protestaksjon mot Sovjet-styret i Baltikum. Hva er skjedd i de baltiske land i disse 25 år?

Program:
Hovedtaler: Michael Tetzschner, stortingsrepresentant og leder for Stortingets delegasjon til Nordisk Råd

Diskusjonspanel:
Arvid Grundekjøn, Latvias generalkonsul i Norge, storinvestor i Baltikum, ordfører i Kristiansand
Jan Erik Holst, redaktør ved Norsk Filminstitutt
Aadne Aasland, seniorforsker, Norsk institutt for by- og regionalplanlegging (NIBR)
Ruta Mataityte, tolk og forfatter

moderator: Hege Boman Grundekjøn, advokat og forfatter

Møtet er åpent for alle og det er gratis adgang.
Varighet: ca. 1 1/2 time

Påmelding: baltisk.vei@gmail.com