Med hvilken rett kan antroposofien betegnes som vitenskapelig?

bookmark

Med Dr. philos Hans Kolstad

torsdag 2. oktober 2014, kl. 19:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Forum Berle

Inngang: Billett

Dr. philos Hans Kolstad er filosof med bakgrunn i den europeiske kontinentalfilosofi og med doktorgrad fra Universitet i Strasbourg i 1984. Han ble doktor philos ved Universitet i Oslo på en avhandling om tids- og intuisjonsbegrepet hos Henri Bergson. Kolstad har utgitt bøker om forskjellige filosofiske emner, har oversatt og kommentert verker av bl.a. Descartes, Voltaire, Rousseau og Bergson, og har vært redaktør for den første norske utgivelsen av Platons samlede verker.

I foredraget tar han opp et kontroversielt tema om vitenskapsbegrepet utenfor naturvitenskapen.