Med sjumilssteg gjennom nordisk språkhistorie

bookmark

Foredrag av Arne Torp

lørdag 10. november 2007, kl. 14:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Språket vårt er i stadig utvikling. Hvor mye har de nordiske språkene endret seg siden 1000-tallet? Forsto svensker og dansker hverandre bedre eller dårligere for 1600 år siden? Arne Torps foredrag leder deg gjennom det nordiske språkets utvikling fra urnordisk, gjennom norrønt og mellomnorsk og frem til nyere tid.

Arne Torp er førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.