Mediespråket – korleis står det til?

bookmark

lørdag 6. mars 2010, kl. 14:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Mediemållaget/Dei nynorske mediedagane

Inngang: Gratis

Korleis er utviklinga i mediespråket? Og kan den nye mediestøtta vera til nytta for mediespråket, nynorsk i media osb.?

Helge Øgrim, redaktør for Journalisten, innleiier.