Medikamenter i psykiatrien

bookmark

Foredrag og debatt

tirsdag 1. april 2014, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Inngang: Gratis

Aurora ønsker å motarbeide feil- og overmedisinering. Foredrag ved prof. dr. med Helge Refsum, avd.overlege. ved senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet, som vil orientere om arbeidet ved Senter for Psykofarmakologi. Foredragets tittel: ”Hvordan bedre tilpasse medisineringen til den enkelte pasient? Debatt.