Medikamenter i psykiatrien

bookmark

Foredrag og debatt

torsdag 19. september 2013, kl. 18:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Aurora – støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer

Inngang: Gratis

Aurora ønsker å motarbeide feil- og overmedisinering. Foredrag ved prof. dr.med. Helge Refsum, avdelingsoverlege ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet, som vil orientere om arbeidet ved Senter for psykofarmakologi. Foredragets tittel: «Hvordan bedre tilpasse medisineringen til den enkelte pasient?» Debatt.