Medisinering av psyken – mer skade enn gagn?

bookmark

Konferanse om antipsykotika og tvangsmedisinering i psykiatrien

mandag 19. oktober 2015, kl. 17:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Abstrakt forlag i samarbeid med Landsforeningen We Shall Overcome (WSO)

Inngang: Gratis

Norge ligger i Europa-toppen når det gjelder bruk av tvang i psykiatrien. Ifølge Helsedirektoratet ble 5400 personer tvangsinnlagt i 2013 (nyeste tall). Mange tvangsbehandles lenge. Helsedirektoratet anslår at det totale antallet døgn som pasienter var underlagt tvang i 2013 var på hele 346 000 døgn.

Det utøves mange former for tvang i psykiatrien Mest av alt frykter mange pasientene tvangsmedisinering. Konferansen 19. oktober har derfor hovedfokus på dette.

Peter C. Gøtzsche innleder om hvorfor tvangsmedisinering må forbys. Gøtzsche er dr.med., professor i klinisk forsøksdesign og analyse ved Universitetet i København og direktør for Det Nordiske Cochrane Centeret*, Rigshospitalet, København. Han er en av verdens ledende på sitt felt, og nyter stor internasjonal respekt.

Gøtzsches innledning etterfølges av paneldebatt.

I panelet:
Lars Tanum, dr.med. og spesialist i psykiatri og i klinisk farmakologi og toksikologi, seksjonssjef for forskning ved Akershus universitetssykehus
Ketil Lund, mangeårig advokat for Mental helse, senere høyesterettsdommer
Torhild Torjussen Hovdal, seniorrådgiver/psykiater, Avdeling psykisk helsevern og rus. Helsedirektoratet
Ole Andreas Underland, administrerende direktør for Helseforetaket Incita
Berit Bryn-Jensen, leder for Landsforeningen We Shall Overcome – WSO

Konferansen arrangeres av Abstrakt forlag i samarbeid med Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) i anledning lansering av boka Dødelig psykiatri og organisert fornektelse av Peter C. Gøtzsche.

* Cochran-samarbeidet er en internasjonal og uavhengig ikke-kommersiell organisasjon som
har som formål å systematisere forskningsresultater innenfor helsesektoren.

Gratis. Ingen påmelding. Varer til kl. 20.00