Mellom trusler og fakta

bookmark

Migrasjonsforskning i etterkant av 22. juli

fredag 2. desember 2011, kl. 13:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk nettverk for migrasjonsforskning (NMF)

Inngang: Gratis

Innebærer 22. juli en ny epoke også for studier av innvandring og integrering? Hva skjer med forskning og forskere i et allerede politisert felt, når fakta og feider posisjoneres og verdilades på nytt?

Implikasjonene av innvandring til Norge har vært dyptgripende. Ikke bare det offentlige ordskiftet gjenspeiler endrede oppfatninger av Det Nye Norge, men også forskningen har gjennomgått flere ”paradigmeskifter” i tema og teorier. I 1987 var ”kultur” blitt et folkebegrep, "innvandring" ble et valgtema, og "etniske minoriteter" et prioritert forskningstema. 2001 var et nytt vendepunkt. Drapet på Fadime Sahindal og terrorhandlingene 11. september markerte en ny vending der kultur og etnisitet ble erstattet med religion og frykten for islam. Er 22. juli 2011 igjen et vendepunkt? Vil hendelsen påvirke forskningstema, problemstillinger, debattklima og forskerens rolle i det offentlige ordskiftet?

Vi inviterer migrasjonsforskere, mediefolk, forvaltning og andre til å diskutere betydningen av den politiske retorikken for migrasjonsforskning. Hva påvirker den faglige agendaen? Hvordan håndteres faglig uenighet? Og hva betyr vilkårene for denne forskningen for kunnskapsproduksjonen på dette feltet?

Møteleder: Sharam Alghasi, Forsker, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Innledere:
Mette Andersson, Professor, Institutt for sosiologi, Universitetet i Bergen
Tordis Borchgrevink,
Forsker, Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Paneldebatt ledet av Jon Rogstad, Forskningsleder, Fafo
Randi Gressgård, Forsker, Senter for kvinne og kjønnsforskning (SKOK), Universitetet i Bergen
Anne Britt Djuve, Forskningssjef, Fafo
Øyvind Strømmen, Forfatter og journalist
Kadafi Zaman, Journalist, TV 2
Akhenaton de Leon, Daglig leder, Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)
Barbro Bakken, Ekspedisjonssjef, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

Norsk nettverk for migrasjonsforskning (NMF) er et åpent forskernettverk som skal legge til rette for informasjonsutveksling for forskere og studenter og synliggjøre norsk forskning på migrasjonsfeltet. NMF er tilknyttet Nordic Migration Research (NMR)som er en nordisk medlemsorganisasjon for forskere innen migrasjonsfeltet. For mer informasjon se www.migrasjonsforskning.no og www.samfunnsforskning.no/nmr