Mellomalderen

bookmark

Føredrag ved Trond Berg Eriksen

lørdag 14. februar 2015, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Mellomalderen er lang. Frå 500 år etter Kristus og heilt fram til det blir renessanse ein gong rundt 1500. Munkar i kloster, vikingar på tokt. Kva musikk spela dei på havet og ved hoffa? Kva versefot valde dei for å hugse heltedådane før trykkjekunsten vinn terreng og renessansen tek over? Og korleis fann dei eigenleg fram til å lage fleire stemmer i dei gregorianske songane?

Idéhistorieprofessor Trond Berg Eriksen har mellom anna gjort djupe dykk i diktinga til Dante Alighieri. No held Eriksen fram Litteraturhusets vinter- og vårserie om kulturhistoriske epokar.

Arrangementet er ein del av Litteraturhusets satsing Folkeopplysning, som blir presentert i samarbeid med DNB.