Menneskerettigheter i norske sykehjem

bookmark

Lansering av Årbok om menneskerettigheter i Norge 2014

tirsdag 5. mai 2015, kl. 08:00

Sal: Wergeland

Inngang: Gratis

Hva bør være de viktigste elementene i en nasjonal tilnærming for å bedre menneskerettighetsvernet for eldre på norske sykehjem?

Det er bred enighet på tvers av politiske partier, på ulike nivåer i forvaltningen, blant eksperter, publikum generelt og berørte individer at eldreomsorgen i Norge må forbedres. I noen få unntakstilfeller, forekommer det tilfeller av grov omsorgssvikt på sykehjem som ikke kan tolereres under noen omstendigheter. Andre utfordringer med hensyn til respekt for den enkeltes integritet og privatlivet til eldre på institusjon, er ikke alltid fullt ut forstått og adressert. Det er fortsatt systemsvakheter i omsorg og helsetjenester som de eldre mottar, herunder betydelige regionale forskjeller. Se mer i vår temarapport.

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, ved Norsk senter for menneskerettigheter, inviterer til lanseringsseminar av Årbok om menneskerettigheter i Norge 2014.

Vi ønsker å sette fokus på:
• behov for en effektiv mekanisme for å kartlegge eksisterende problemer og måle bedring;
• hvordan styrke systemet for videreutvikling av kommunenes kompetanse; og
• hvordan sikre bedre kontroll og håndtering ved tilfeller av sviktende eldreomsorg.

Program
08:00 – 08:15
Lett servering

8:15-8:30
Åpning og velkomst
– Direktør Inga Bostad
– Stortingspresident Olemic Thommessen

8:30-8:45
Hva er situasjonen i norske sykehjem?
Innledning ved Wenche Frogn Sellæg, Statens seniorråd

8:30-9:15
Hva gjøres for å fremme og sikre kvalitet som bedrer situasjonen?
Korte innledninger ved
Svein Lie, Helsedirektoratet
Anne Gamme, KS – Kommunesektorens organisasjon
Hilde Helland, Manglerudhjemmet (sykehjem)

09:30-10:45
Panelsamtale med de fire innlederne, åpen diskusjon og spørsmål

Ordstyrer: Kristin Høgdahl, Nasjonal institusjon

Seminaret er gratis og åpent, men av hensyn til servering vennligst fyll ut registreringsskjema på vår webside her