Menneskerettigheter

bookmark

Hvordan sikre fremtiden?

onsdag 9. september 2015, kl. 14:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Human Rights House Network

Inngang: Gratis

Demokrati og menneskerettigheter er under press fra flere fronter i Europa. Hva kan gjøres? Hvilke nye tiltak må til for at de autoritære tendensene ikke skal blomstre? Representanter fra FN, Europarådet, sivilsamfunnet og næringslivet gir svar fra sine unike perspektiver og inviterer til debatt.