Migrasjon og helse

bookmark

Hva skjer med helsa når du flytter til Norge?

fredag 23. september 2016, kl. 12:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: NAKMI (Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse)

Inngang: Gratis

Først er innvandrere friskere enn nordmenn, senere blir de sykere.

Visste du for eksempel at innvandrere fra Sør-Asia har større sjanse for å utvikle diabetes enn om de hadde blitt værende i fødelandet? 

Hvor du kommer fra og hvor du kommer til påvirker helsa. Hvorfor? 
 

Åpning:

  • Bernadette Kumar, direktør NAKMI

Innledere:

  • Arild Aambø, lege og seniorrådgiver NAKMI
  • Samera Qureshi, lege og forsker ved NAKMI

Samtale: Helsa til innvandrere blir dårligere over tid. Hva kan vi gjøre?

I panelet:

  • Ella Ghosh, leder SOHEMI
  • Akhnaton de Leon, leder OMOD
  • (Flere kommer)

Kaffe og frukt under møtet. 
VELKOMMEN!

Mer på Facebook