Milonga La Perla

bookmark

Argentinsk tango

fredag 21. mars 2014, kl. 21:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Oslo Tango

Inngang: Billett

Kl. 2100 – 0200. Åpent for alle

DJ Anders Båtstrand

Tangodansoppvinsning ved Mariano Pignatiello og Mariana Gonzalo (Buenos Aires)