Mind the gap

bookmark

Lansering av rapport: Arbeidsfohold i elektronikk- og tekstilproduksjonen i India

tirsdag 24. februar 2015, kl. 09:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Framtiden i våre hender og Cividep (indisk arbeiderrettighetsorganisasjon)

Inngang: Gratis

Mind the gap. How the global brands are not doing enough to ensure a dignified life for workers in the garment and electronics industry in India.

Rapporten bygger på research i Bangalore og Chennai, India og fokuserer på arbeidernes vilkår i kles- og elektronikkindustrien i disse områdene. Det vil bli satt søkelys på noen kjente merkevarer som for produsert varer her. I en rekke intervjuer med arbeidere har vi blant annet spurt: Tjener du en lønn du og din familie kan leve av? Kan du organisere deg og gjøre din stemme hørt gjennom fagforeninger på fabrikken du jobber? Er det noen som kontrollerer arbeidsforholdene i fanrikken der du jobber? Må du låne penger – i så fall hvorfor? Føler du at inntekten fra jobben gir deg nye muligheter? Hvilke tanker gjør du deg om framtiden?  

Program
Arild Hermstad
, leder i Framtiden i våre hender, ønsker velkommen.
Gopinath Parakuni, generalsekretær i Cividep og Carin Leffler, fagrådgiver i Framtiden i våre hender, legger fram rapporten. 
Kommentarer ved Martin Hauge Torbergsen, seniorrådgiver, Seksjon for menneskerettigheter og demokrati, Utenriksdepartementet.

Det legges opp til spørsmål og diskusjon.

Påmelding: send en e-post til carin@framtiden.no (NB! Plassbegrensning.)