Mindfulness i praksis

bookmark

Integralt forum

mandag 3. desember 2012, kl. 18:30

Sal: Kverneland

Arrangør: Integralt forum

Inngang: Billett

Kveldens innleder er Thor Jarle Flakk (bildet), som har bred bakgrunn innen helse og sosialfaglig arbeid. Foruten å ha jobbet redaksjonelt i NRK, og med media & marketing- produksjon, har han de siste 12 årene vært knyttet til Vangseter behandlingsinstitusjon for rusavhengige, både på eiersiden og som daglig leder. Her har han vært ansvarlig for behandlingsmodell og den faglige utviklingen ved institusjonen.

 

Mandag 3. desember settes fokus på Mindfulness som del av en integral livspraksis og Thor Flakks erfaringer med bruk av dette fra sitt arbeid. Det vil bli eksempler på integral tenkning i hans virke som sammen med Mindfulness gir økt tilstedeværelse og oppmerksomhet. Kvelden vil bl.a. by på øvelser der deltakerne selv får anledning til å oppleve hvordan Mindfulness kan fungere i praksis.

 

De siste årene har Vangseter benyttet det integrale perspektivet som teoretisk innfallsvinkel, både i personalutvikling og i arbeidet med klientene og deres familier. Institusjonen behandler mennesker med basis i AA`s 12-trinns program, som er et spirituelt program forstått terapeutisk der man overgir seg til en kraft høyere enn seg selv. I tillegg benyttes psykodrama og psykosyntese og andre anerkjente metoder og verktøy. Sammen med Mindfulness, som kort kan beskrives som en psykologisk / spirituell tilstand og teknikk, har dette skapt en bemerkelsesverdig bevissthetsutvikling i både ansatte- og klientgruppen, og det ser ut til å virke positivt på behandlingsresultatene.

For spørsmål, kontakt Ingun Bjerke Nikolic (90 58 98 68).