Minoritetskvinner

bookmark

Storsamfunn, integrering og likestilling

onsdag 9. september 2015, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Human-Etisk Forbund, Oslo

Inngang: Gratis

Som kjent deltar minoritetskvinner med ikke-vestlig bakgrunn i mindre grad i arbeidslivet og ellers i samfunnet enn kvinner med norsk bakgrunn. Hva er årsakene til dette? Hvor sterke hindre for kvinners likeverdige liv ligger i religion og kultur? Er multikulturalisme en riktig tilnærming til dette problemet? Hva skal til for å fremme likestilling i minoritetsmiljøer? Panel: Farida Ahmadi, sosialantropolog, og Sylo Taraku, LIM.

Har vi i Norge tendens til å betrakte mennesker som stereotype medlemmer av etniske eller religiøse grupper? Farida Ahmadi kom som flyktning fra Afghanistan etter Sovjets invasjon. I Norge startet hun «Kvinner mot fundamentalisme». I sin bok Tause skrik belyser hun minoritetskvinners hverdag med isolasjon og helseproblemer. Hun spør om norsk politisk velvilje kan skape og forverre deres problemer, ved en oss-og-dem-vinkling som inndeler folk etter nasjonal og religiøs bakgrunn framfor individualitet og økonomisk status.

Organisasjonen LIM (Likestilling, integrering, mangfold) vil bla. fremme liberale og sekulære verdier og individets frihet og verdighet. Da må det også aksepteres at mennesker som kommer til Norge er forskjellige fra mange av dem som bor her. Men hvis personer med ulik etnisk bakgrunn møtes og samhandler på felles arenaer, kan det danne «LIM» i samfunnet.