Musikkens kroppslige dimensjoner

bookmark

Musikkforum

tirsdag 29. mars 2011, kl. 19:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Musikkforum

Inngang: Gratis

Hvordan setter musikk i gang bevegelser? Hvilke musikalske elementer er sentrale når vi nikker med hodet, når "foten går" eller når vi får lyst til å danse til musikk? Hans T. Zeiner-Henriksen har forsket på et spesifikt rytmemønster som finnes i veldig mye dansemusikk for å finne svar på disse spørsmålene. Hans hovedfokus har vært 90- tallets klubbmusikk, men funnene har også gyldighet utenfor denne sjangerens grenser. Hvilke lyder i musikken gis oppmerksomhet når vi beveger oss? Hvordan kan rytmiske strukturer i musikken forme rytmiske kroppslige prosesser hos lytteren?

Hvordan kan vertikalitet i musikken omdannes til kroppslige opp-og-ned-bevegelser? Et kroppslig perspektiv kan i mange tilfeller være sentralt for å skjønne hvorfor noe fungerer godt eller dårlig. I komposisjons- og produksjonssammenheng er det derfor viktig med en bred forståelse av hvilke prosesser som kan settes i gang gjennom musikalske valg. Foredraget vil inneholde musikkeksempler fra flere sjangere – fra Daft Punk til Mozart.

 

Hans T. Zeiner-Henriksen er førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han har undervist ved instituttet siden 1994 og tok sin doktorgrad "The ‘Poumtchak’ pattern: Correspondences between Rhythm, Sound, and Movement in Electronic Dance Music" som stipendiat tilknyttet forskningsprosjektet Rhythm in the Age of Digital Reproduction.

Musikkforum er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum med målsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon og beslektede temaer innenfor musikk. Musikkforum er gratis og åpent for alle.