Næringsliv i utvikling

bookmark

Fra konflikt til samspill

mandag 17. oktober 2011, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, Utenriksdepartementet, Institutt for fredsforskning (PRIO) og Business for Peace-stiftelsen

Inngang: Gratis

Mekling mellom næringsliv og sivilt samfunn: et middel til fred og forsoning eller en trussel mot regler og rettigheter?

09.00 – 10.30 Frokostdebatt ”Næringsliv i utvikling: Fra konflikt til samspill” Vi utfordrer topper fra næringsliv, politikk og sivilt samfunn til debatt; Hva gjør ledende bedrifter konkret i møte med menneskerettighets- og miljødilemmaer? Hva gjør norske myndigheter for å bidra til at næringslivet blir i stand til å levere på nye krav? Er dialog og mekling et egnet virkemiddel i konflikter mellom bedrifter og lokalsamfunn?

Du møter:

· Erik Solheim, miljø- og utviklingsminister

· Caroline Rees, forskningsleder Harvard og tidligere rådgiver for FNs spesialrepresentant for næringsliv og menneskerettigheter professor John Ruggie

· Joseph Wilde, seniorforsker Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO), og koordinator i OECD Watch

· Harald Norvik, styreleder Telenor

· Øyvind Briså, konserndirektør Bama og initiativtaker til sosial dialog mellom fagbevegelse og bedrifter i Costa Rica

· Hans Petter Graver, dekan og professor Universitetet i Oslo, samt leder for Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv

Ordstyrer: Elin M. Myrmel-Johansen Direktør Storebrand
Seminaret bygger på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper – anbefalinger til ansvarlig næringsliv i en global kontekst.

11.00-15.00 i Oslo Konserthus. Forskningssymposium: “Næringslivet som et redskap for fred: Hvordan kan aktører i privat sektor bidra til å fremme tillit, stabilitet og fred”? Med leder for United States Institute of Peace Raymond Gilpin, professor Tim L. Forth ved Institute of Corporate Responsibility GWU, statsviter og professor ved PRIO og Universitetet i Oslo Håvard Hegre og PRIO-direktør Kristian Berg Harpviken.

16.00-19.00 i Oslo Rådhus. Filosofens utfordring: ”Kan næringslivet være et redskap for fred”? Moralfilosof Henrik Syse drøfter forskernes konklusjoner. Med politikere og ledere fra internasjonalt næringsliv.

Gratis registrering til hvert av arrangementene og oversikt over hele konferansen på www.businessforpeace.no

www.ansvarlignæringsliv.no