Nancy Fraser in a Norwegian Context

bookmark

Seminar

torsdag 7. mai 2015, kl. 10:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, UiO

Inngang: Gratis

Nancy Fraser er en av vår tid mest innflytelsesrike politiske filosofer. Hennes evne til både å ta innover seg den empiriske virkelighetens urettferdighet og føre filosofisk diskusjon om sosiale bevegelser kamp for rettferdig, gjør at hun leses og diskuteres i vide kretser. Frasers forståelse av kjønnsrettferdighet er blant annet utgangspunktet for NOU-en om likestilling ledet av Hege Skjeie (2012).

Hensikten med seminaret er å vise hvilke måter Frasers teorier har blitt brukt i norsk og dansk forskning. Temaene på innleggende viser bredden i Frasers arbeid og tenkning om offentligheten, det flerkulturelle samfunnet og rettferdighetsteori. Hennes kritikk av Jürgen Habermas’ offentlighetsteori for å ha et for rigid skille mellom privat og offentlig slik at kvinners erfaringer blir utelukket, har vært svært innflytelsesrik. Det samme har hennes kritikk av identitetspolitiske varianter av anti-rasistiske og skeive sosiale bevegelser. Hun mener at deres fokus på anerkjennelse av deres forskjell går på bekostning av både kamp for økonomisk omfordeling og er med på å forsterke forskjeller, ikke oppløse dem. Innleggene vil både lese med og kritisere Frasers sentrale bidrag for å forstå tiden vi lever i.

Seminaret er en gyllen anledning til å lære mer om Frasers arbeid gjennom lesninger fra en skandinavisk kontekst. Fraser vil være tilstede under seminaret å kommentere bidragene.

Påmelding i nettskjema her

Faglig ansvarlige: Beatrice Halsaa og Hannah Helseth, STK

Kontakt: e.n.johnsen@stk.uio.no