Når antibiotika slutter å virke

bookmark

Hva gjør vi da?

torsdag 24. september 2015, kl. 18:30

Sal: Nedjma

Arrangør: HOMEOPATISTIFTELSEN

Inngang: Billett

Stadig mer forskning viser at overforbruk av antibiotika er ødeleggende for mennesker, dyr og maten vi spiser. Finnes det mer skånsomme og naturlige veier til bedre helse?

Paneldeltagere:
Dr. Alexander Tournier, Executive Director HRI, Homeopathy Research Institute, HRI www.hri-research.org
Kristin Ianssen, 1.Nest Leder Norges Bondelag www.bondelaget.no
Audun Myskja, Lege Senter for Livshjelp www.livshjelp.no
Kari Skrautvol, Førstelektor HiOA www.hioa.no
Ulf R Dahle, Avdelings direktør FIH www.fhi.no

Møteleder vil være Christian Borch.